0062
ESTUDI DELS BARRIS EN PENDENT

Barcelona
2010

Estudi urbanístic que té com a objectiu la concreció, definició, anàlisi i diagnosi dels barris de muntanya de Barcelona per tal d’obtenir els criteris generals per a una futura intervenció urbanística en cadascun d’ells.

POUM de Santa Coloma de Farners, 2008