0053
P.M.U. DEL CASC ANTIC I RAVAL

Parets del Vallès
2008

Pla de Millora Urbana que té com a principals objectius definir criteris de mobilitat i urbanització en l’àmbit, i definir determinacions normatives que preservin la tipologia edificatòria pròpia del casc antic i raval de Parets del Vallès. La superfície total de l'actuació és de 15,52 Ha.

Pla Parcial “El Serrat”, Olot, 2008