PLA DE DIRECTRIUS I CRITERIS PER A L'AGULLA

Parc de l'Agulla
2010

Pla de directrius i criteris per a l’àmbit del Parc de l’Agulla (àmbit intermunicipal entre Sant Fruitós del Bages i Manresa) que proposa, per una banda, dotar la zona amb nous equipaments i zones lliures, i, per l’altre, plantejar un corredor natural protegit com a pulmó per al territori.  

POUM de Santa Coloma de Farners, 2008